Transponuj +1   Transponuj -1

    T U H L E  N Á T U R U  M Á M -  KTO         **0713
    E    G   A  E       G    A E 
1.   MĚ SE KDEKDO UŽ PTÁVÁ PROČ JSEM POŘÁD JEN SÁM,
           A          E   G A E 
    JÁŘKU TO SE STÁVÁ, TUHLE NÁTURU MÁM,
             A7          D    DMI 
    NĚKDO NEMÁ HOLT STÁNÍ A SVOU SAMOTU CHRÁNÍ,
       E         G    A    E    G A E 
    VÍ, LÁSKA, ŽE JE JEN ZBYTEČNEJ HLOUPEJ KRÁM.

2.   SÁM VSTÁVÁM A SÁM CHODÍM SPÁT, PODLE PTÁKŮ MÁM JÍZDNÍ ŘÁD,
    AČ NEMÁM DŮM A KAPSU MÁM PRÁZDNOU,
    JÁ, SÁM S TOUHLE NÁTUROU NA SVĚT SE DÍVÁM RÁD.

3.   PRO MĚ NEŠIJTE RÓBY ANI NESTAVTE CHRÁM,
    MĚ BOHATSTVÍ NEBAVÍ, TUHLE NÁTURU MÁM.
    PÁR PŘÁTEL ZNÁM, TAK CO MI SCHÁZÍ,
    PROTO JÁ, DÍK TÝ SVÝ NÁTUŘE NA SVĚT SE DÍVÁM RÁD.
    SÁM NA SVĚT SE DÍVÁM, TUHLE NÁTURU MÁM.