Transponuj +1   Transponuj -1

    S T A Ř E C  A  P Ě T  S T R O M Ů          **0706
    EMI           C    AMI   D7      G 
1.   VĚTRU DECH ŽLUTÉ LISTÍ HONÍ VE ZBYTCÍCH ROZBOŘENÝCH STĚN,
    PODZIM UŽ LÉTU HRANU ZVONÍ, PĚT STROMŮ ČNÍ NAD KRAJEM,
    STARÝ DŮM KDYSI TU STÁVAL, MLYNÁŘ V NĚM SE SVOU ŽENOU ŽIL,
    POKAŽDÉ, KDYŽ SYNU JMÉNO DÁVAL, MLADÝ STROM VENKU ZASADIL.
    G            D     C           H7 
REF.:  PĚT STROMŮ KAŽDÉ JARO ROZKVÉTÁ A OTCI STŘÍBREM KVETE VLAS,
    EMI         C     AMI    D     EMI 
    SYNOVÉ SE ROZLETĚLI DO SVĚTA, PRÁVĚ TAK ROZLETĚL SE ČAS.
    KOŠATÉ STROMY VÁNEK POHLADÍ, PĚT STROMŮ ŠTÍHLÝCH K NEBI ČNÍ,
    POD NIMI SE STAŘEC POSADÍ, JEHO HLAS UŽ JEN SLABĚ ZNÍ.

2.   KAŽDÝ STROM JMÉNEM OSLOVÍ A POTOM ZAČNE VYPRÁVĚT,
    Z KAPSY SVOU DÝMKU VYLOVÍ, PŘEMÝŠLÍ, PROČ SE NEVRÁTILI ZPĚT.

REF.:  VZPOMÍNKA TĚŽKO KDY PŘEBOLÍ, PĚT STROMŮ ZŮSTALO TAM STÁT,
    A TÁTA DOKUD DECH MU DOVOLÍ, CHODÍ SI S NIMI POVÍDAT.