Transponuj +1   Transponuj -1

    H E J  C H L A P Č E  S  T A M B U R Í N O U     **0704
  C   F        G     C      AMI 
REF.:  HEJ CHLAPČE S TAMBURÍNOU, TEĎ NÁM JENOM HREJ,
        C      F      G 
    DO SVÉ PÍSNĚ CELOU SVOJI DUŠI DEJ.
    F        G     C      AMI 
REF2.: HEJ CHLAPČE S TAMBURÍNOU I KDYŽ ŽAL SVŮJ MÁŠ,
      C      F        G    C 
    TAK ODLOŽ HO A DEJ MU JINOU TVÁŘ, SVOU TVÁŘ.
        F        G      C       AMI 
1.   MOŽNÁ, ŽE JSEM JENOM SNÍLEK, KTERÝ MYSLÍ NA SVŮJ SEN,
       C     AMI     C    AMI        G 
    AŽ PŘIJDE JEDNOU DEN A PAK BUDE OKOUZLEN KDYŽ NA NĚJ PROMLUVÍ.
      F     G      C      AMI     C     AMI 
    JÁ MILÝ BUDU POTOM K NÍ A ZTRATÍM SNAD I STUD AŽ JÁ PODÁM RUKU JÍ
       F            G 
    A Z TĚCH SVÝCH VÝŠIN SPADNU NA ZEM K NÍ.        REF2:

2.   PŮJDEM POTOM Z MĚSTA VEN, JÓ TAK BYCH SI TO PŘÁL,
    RÁD VŠECHNO BYCH JÍ DAL, I KDYŽ POVĚROU HNÁN, PAK POLIBEK JÍ VZAL,
    TEĎ SE ZBÝVÁ JEN VÁS ZEPTAT ZDALI NAJDU JI.
    TEĎ KUDY CHODÍM JEN SE PTÁM, KDE DÍVKU HLEDAT MÁM,
    JEN NEVÍM TEĎ UŽ SÁM, JAK PROSÍM VÁS JÁ NAJDU JI.    REF.,REF2.