Transponuj +1   Transponuj -1

    V Í T R  Z P Í V Á  AMI              **0703

    EMI         D           EMI 
1.   TOHO, KDO MÁ TICHO RÁD, KOHO RUŠÍ SALVY Z DĚL,
    EMI        C   G               C  G 
    KDO SI JEŠTĚ UMÍ S DĚTMI HRÁT, TĚMHLE VŠEM JSME PŘIŠLI ZAZPÍVAT,
        C            G     EMI 
    SVOJI PÍSEŇ, PÍSEŇ TICHOU JAKO SEN, NESMĚLOU. OU-OU

    EMI      D     EMI       EMI D EMI D EMI 
REF.:  [:KAM JEN TO TEN VÍTR ZAŠEL:].

2.   KDYŽ JEDNOU LETĚL ÚDOLÍM, KOLKOLEM SE ROZHLÍŽEL,
    Z BODÁKŮ A HLAVNÍ MĚL JEN ŠPRÝM, I KDYŽ VÍTR SOTVA ROZUMÍ,
    PROČ TAM JEŠTĚ DNES, VZHŮRU DO NEBE BODÁK ČNÍ, REZAVÝ.  REF.:

3.   RACEK TEN MĚ PROVÁZÍ, KŘÍDLEM VODU ROZČEŘÍ,
    REZAVÝ SEN V HNÍZDĚ ULÉHÁ, ŽE HO SLUNCE VZBUDÍ SPOLÉHÁ,
    A ZVON, TEN KRAJEM VYZVÁNĚL NAD SVĚTEM.         REF.:

4.   TOHO KDO MÁ TICHO RÁD, KOHO RUŠÍ SALVY Z DĚL,
    TĚMHLE VŠEM CHTĚL VÍTR PÍSEŇ DÁT, NECHTĚL NIC NEŽ JENOM ZAZPÍVAT,
    AŤ UŽ NEZVONÍ, HRANY POHŘEBNÍ NAD SVĚTEM LÍBEZNÝM.    REF.: