Transponuj +1   Transponuj -1

    P O Z D R A V U J  S V O U  M Á T I      **0702
    E                H7             E 
1.   POZDRAVUJ, POZDRAVUJ SVOU MÁTI, ŘEKNI JÍ, ŽE TĚ MÁM JEŠTĚ RÁD,
    U SCHODŮ DÁL U VÁS BUDU STÁTI, V HOSPODÁCH ZAPADLÝCH VERŠE PSÁT,
    E                                H7 
REF.:  [:ŘEKNI JÍ:], ŽE SE BRÁNÍM, JEJÍM PŘÁNÍM, ABYCH ŠEL ZAS O DŮM DÁL,
                                      E 
    ABYCH ŠEL,NEJSI PRÝ PRO MĚ K MÁNÍ,PRÝ TĚ MŮŽE MÍT JEN KNÍŽE NEBO KRÁL
    [:POZDRAVUJ:],SVOJI MÁTI,ŽE JI LÍBÁM, KYTKU RŮŽÍ UŽ JDU KRÁST,
    [:PŘIJDU ZAS:],ČEST JÍ VZDÁTI, ČEST MOU ZOUFALOU A PŮJDU DÁL,
    PAK JEN SÁM.

2.   [:POZDRAVUJ:] SVOU MÁTI, POVĚZ JÍ, ŽE TĚ MÁM JEŠTĚ RÁD,
    V ULICÍCH BUDU DÁL PÍSEŇ HRÁTI, V ZAHRADÁCH BUDU DÁL KYTKY BRÁT. REF