Transponuj +1   Transponuj -1

    H A L Ó  P A N E  M Ů J    (SPIRITUÁL KVINTET)   **0700
 EMI   A    EMI     A  EMI      G D EMI H7 
REF.:  HALÓ SLYŠ PANE MŮJ, HALÓ PANE MŮJ,
    C     EMI 
    HALÓ, JEN POJĎ SI HRÁT.
    EMI           A     EMI 
1.   ODCHÁZÍM DNES MOŽNÁ TAM, HALÓ, KDE DOMOV MÁM,
    G      D     EMI  HMI  EMI     D   EMI 
    STOJÍ SNAD ZA TO, TĚCH NĚKOLIK ROKŮ, KDYŽ SI BŮH NEVYBÍRÁ.

2.   SLYŠ JEN SLYŠ, V OKOVECH ZLOBU MOU, HALÓ, TEĎ PANE MŮJ.
    ZÁSTUPY LODÍ TU KOTVÍ V TEN DEN, HALÓ, JSI OTROK, TAK PLUJ.

REF.:  ZAVOLEJ HALÓ, TAK POSLYŠ PANE MŮJ,ZAVOLEJ HALÓ, ZAVOLEJ PANE MŮJ.
    ZPÍVÁM TOBĚ, KDYŽ CHODÍME SPÁT, HALÓ, JEN POJĎ SI HRÁT.

3.   JDI TUDY, AŽ PAK POTKÁŠ MŮJ STÍN, HALÓ, JDI PANE MŮJ,
    ZA HLAVOU TĚŽKEJ KŘÍŽ SI DEJ, POKLEKNI, TAK UMÍREJ.

4.   NEBESA OTEVŘOU NÁRUČ SVOU, HALÓ, TU NÁRUČ SVOU,
    ZA KREV OTROKŮ VYKOUPÍ TĚ, TEN BŮH, CO TRPĚL S TEBOU.

REF.:  ZAVOLEJ HALÓ, TAK POSLYŠ PANE MŮJ, HALÓ, PANE MŮJ,
RECIT.: ZÍTRA TEBE VYKOUPÍ MARIE A JOSEF A-A-A  HALÓ, TAK ŘEKNI STŮJ
    G    D    EMI    H7   E DUR A    F#   H7 
    JEŠTĚ CHVÍLI TU ZŮSTANEŠ SE MNOU, POTOM SPOLU SI BUDEME HRÁT,
    C    D   EMI 
    HALÓ, AŽ VE HVĚZDÁCH.