Transponuj +1   Transponuj -1

    P Í S E Ň  K A R A V A N Y  DDUR              **0698
    C        DMI   C DMI    C DMI C 
1.   DŘÍVE NEŽ SLUNCE NAD ÚDOLÍM ZAČNE HŘÁT,
           EMI        G D G 
    MY NA CESTU DLOUHOU SE MUSÍME DÁT,
            EMI         G D G 
    AŽ K VZDÁLENÝM HORÁM JEŽ K OBLAKŮM ČNÍ,
        C    DMI   C    C   DMI C DMI 
    I KDYŽ ÚNAVA KRUTÁ JIŽ SCHVÁTILA NÁS,
       C     DMI   C  DMI  C 
    NAŠE VŮLE VŠE ZLÉ PŘEKONÁ, JDEME DÁL.
            EMI       G D G 
    NÁM ZABLOUDIT NEDÁ, NA NEBESÍCH PÁN,
            EMI         G D G 
    SNAD SE NÁŠ SEN SPLNÍ, NAJDEM ZLATÝ DŮL,
        C     DMI   C     C DMI C DMI 
    NA BŘEZÍCH SAKRAMENTA NÁS ŠTĚSTÍ ČEKÁ.
INSTR.:         NAŠE VŮLE VŠE ZLÉ .........