Transponuj +1   Transponuj -1

    E Z O P  A  M R A V E N E C              **0688
    C    EMI   AMI   AMI7 F  G  C 
1.   JEDNOU Z LESA , DOMŮ SE NESA MOUDRÝ EZOP
                       A7 
    POTKÁ VRABCE , KTERÝ MRAVENCE MÁLEM SEZOB
    DMI     E    DMI    D7  G 
    BRABENEC SE CHECHTÁ , EZOP SE HO HNED PTÁ
    C  EMI   AMI    AMI7   F G DMI G7  
    ČEMU ŽE SE , NA TRÁVĚ V LESE , PRÁVĚ ŘEHTÁ

    C     G7        C  B    A7 
REF:  JÁ POVÍDÁ BRABENEC, SE TAKY RÁD HLASITĚ CHECHTÁM,
       D7      G#   G7    C D7 G7 
    CHECHTÁM, KDYŽ PUPENEC KYSELINOU LEPTÁM
    C     G7        C     B     A7 
    VÍM, TOTIŽ TEN BRABENEC, MRAVENEČNÍK, ŽE SE MĚ NEPTÁ
       D7    G#    G7       C D7 G7 C 
    NEPTÁ, POZŘE MĚ AŤ SE CHECHTÁM , NECHECHTÁM
    G#      D#       G#      D# 
    KAMPAK BY TO DOŠLO, TŘEBA S POUHOU PONRAVOU
    G7    D7      DMI    G7 
    KDYBY MĚLA PLAKAT,ŽE JE PTAČÍ POTRAVOU
    C        G7       C   B    A7 
    TY , AČ NEJSI MRAVENEC ,SE TAKY RÁD HLASITĚ CHECHTEJ
       D7       G#   G7   C 
    CHECHTEJ A NA SVOU BÍDU SI NEZAREPTEJ