Transponuj +1   Transponuj -1

    A L E N K A  V  Ř Í Š I  D I V Ů  CDUR       **0682
    A            D              E    A 
1.   TELEGRAM S ADRESOU ZPĚT, PÍŠU V NĚM PÁR VLÍDNÝCH VĚT JEDNÉ DÍVCE,
    A                   D 
    KDOPAK VÍ, KAM JEJ ZÍTRA POŠTA DORUČÍ, KOLIK NÁHOD MU PORUČÍ,
    E                   A 
    CHTĚL BYCH JEN VIDĚT TVÁŘ, OČI, KTERÉ BUDOU JEJ ČÍST.
    A 
REF.:  ŠEL BYCH CESTOU PRAŠNOU, CO NIKDO NEZMĚŘÍ,
    D 
    SÁM JEDENKRÁT BYCH S PLNOU BRAŠNOU CINKNUL U DVEŘÍ,
        E                 A 
    BUDE V OČÍCH MÍT ÚŽAS, JAK ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ.
    I KDYŽ DÁ MI KOŠEM, AŽ ŘÁDKY BUDE ČÍST,
    JÁ CHTĚL BYCH BÝT TÍM LISTONOŠEM, NEBOŤ JSEM SI JIST,
        E        D         A 
    BUDE V OČÍCH MÍT ÚŽAS, JAK ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ.
2.   JÁ NECHAL VŠECHNA OKNA DOKOŘÁN A DÍVAL SE NA SVĚT ZE VŠECH STRAN,
    JAK SE KOULÍ,
    CELÝ DEN PŘEMÍTÁM O DÍVCE NEZNÁMÉ, PROČ UŽ SE DÁVNO NEZNÁME,
    SNAD DOSTANE RÁNO TOTO POSELSTVÍ MÉ.      REF.:
3.   ODMÍTLI MŮJ TELEGRAM, ŘEKLI POSLAT JEJ NENÍ KAM, ADRESA SCHÁZÍ,
    CELÝ DEN PŘEMÍTÁM O DÍVCE NEZNÁMÉ, PROČ UŽ SE DÁVNO NEZNÁME,
    SNAD ADRESU NAJDE POSELSTVÍ.          REF.: