Transponuj +1   Transponuj -1

    O R I O N                        **0680
    C        G        C  C       C7     F 
1.   TAK POJĎ SE MNOU TOU CESTOU DLOUHOU, ZA SLUNCEM K HORÁM VZDÁLENÝM,
        F    FMI   C        DMI   G   C 
    A S NEBEM NAD HLAVOU A S KAPSOU DĚRAVOU, NEKONEČNÝM ÚDOLÍM.
2.  KROK TVŮJ PŮJDE S MÝM JEDNOU STOPOU, AŽ NÁM ZAZVONÍ MODREJ ZVON,
    A TVŮJ ŽIVOT S NÍM SPOJÍ LÁSKA, JÁ VÍM,TAM,KDE SPÍ SOUHVĚZDÍ ORION
3.  TAK POJĎ SE MNOU TOU CESTOU DLOUHOU,SLUNCEM A PŮLNOČNÍ TMOU,
    A TVŮJ JASNÝ SMÍCH BUDE NÁM V DOBÁCH ZLÝCH,SNAD NEJVĚTŠÍ OPOROU.
4.  PAK ODEJDEM S LÁSKOU A TOUHOU,PŘED CHRÁM ZE STŘÍBRNÝCH STRUN,
    V TÉ DÁLCE OD MĚST, V TICHÉ NÁRUČI HVĚZD,USÍNÁ SOUHVĚZDÍ ORION.
5.  TAK POJĎ SE MNOU TOU CESTOU DLOUHOU,SKRZ CHRÁM K VĚŽÍM CHRÁMOVÝM,
    KLEKNEM PŘED OLTÁŘ A NA TVOU BÍLOU TVÁŘ,TĚ POPRVÉ POLÍBÍM.
6   TAK ZŮSTANEM JEN CHVÍLI POUHOU, CO NÁM ZAZVONÍ SARKANTOU,
    JAK DEN PŮJDEM DÁL, ZA SLUNCEM TAM,[: TAM, KDE SPÍ SOUHVĚZDÍ ORION:]