Transponuj +1   Transponuj -1

    H R A N I Č Á Ř                     **0678
    C         G           C 
1.   LESY ŠUMÍ TESKNOU PÍSEŇ, VÍTR STROMY VYVRACÍ,
    V SRDCE MILÉ PADÁ TÍSEŇ, HRANIČÁŘ SE NEVRACÍ.
    NEVRÁTÍ SE NIKDY VÍCE, ABY ZLÍBAL TVOJI LÍC,
    ZTRATIL ŽIVOT NA HRANICI, NEPŘIJDE TI NIKDY ŘÍCT.
    C          G                 C 
REF.:  MILÁ NA NEBI HVĚZDY HASNOU, MILÁ, TY JSI MOU HVĚZDOU JASNOU,
                F      C  G        C 
    MILÁ, HVĚZDIČKY ŠLY UŽ DÁVNO SPÁT, MILÁ, JÁ TĚ MÁM TOLIK RÁD.
2.  KOLIK CHLAPCŮ Z NAŠICH HRANIC UŽ SE DOMŮ NEVRÁTÍ,
    KOLIK DÍVEK Z POŠUMAVÍ TRÁVÍ NOCI PŘI PLÁČI.
    NEPLAČ MALÁ, SETŘI LÍCE, SLYŠ PÍSNIČKU OD HRANIC,
    VZPOMEŇ NA NÁS HRANIČÁŘE, VŽDYŤ TI CHCEME JENOM ŘÍCT.  REF.: