Transponuj +1   Transponuj -1

    U V A D L Ý  K V Í T E K                **0674

    AMI            DMI 
1.   MY VYPLULI JSME LODÍ PŘES TMAVEJ OCEÁN,
    AMI                E 
    V ZAPRÁŠENÝ TORNĚ JÁ USCHLOU RŮŽI MÁM,
      AMI           DMI 
    TU DALA MI MÁ MILÁ, KDYŽ V PŘÍSTAVU JSEM STÁL,
    AMI             E   AMI 
    A PAK LOĎ ZVEDLA KOTVY A JÁ JÍ ZAMÁVAL.

    AMI                     E 
REF.:  ONA JE NEJKRÁSNĚJŠÍ HOLKA Z CELÉ FRANCIE CO ZNÁM,
    AMI        E     AMI 
    JÁ MÍSTO NÍ UVADLÝ TU KVÍTEK MÁM.

2.   TAM ZA TU VELKOU LOUŽI NÁS POSLAL SÁM PAN KRÁL,
    DO VÁLKY S ANGLIČANY NÁM DLOUHÝ PUŠKY DAL,
    A NEŽ SE OZVAL POVEL A NÁŠ PLUK VYKROČIL,
    DO DÍRKY NA MUNDŮRU JÁ RŮŽI ZASTRČIL.      REF.:

3.   PAK ZAČLY PADAT RÁNY, TAM CO STÁL NEPŘÍTEL,
    A JÁ JSEM NA KABÁTĚ NÁHLE DVA KVĚTY MĚL,
    TEN DRUHÝ KVÍTEK NOVÝ, MOU KRVÍ ZAZÁŘIL,
    MÁ MILÁ ANI NEVÍ, JAK RÁD BYCH U NÍ BYL.    REF.:

4.   LEŽÍM NA ŘÍDKÝ TRÁVĚ, ZEM CIZÍ POD HLAVOU,
    V RUCE DRŽÍM RŮŽI UŽ DÁVNO UVADLOU,
    VEDLE MI KOPOU MÍSTO, KDE MÁM NA VĚKY SPÁT,
    MÁ MILÁ ANI NEVÍ, JAK MOC JSEM JI MĚL RÁD.   REF.: