Transponuj +1   Transponuj -1 D22=

*1^    H Ř B I T O V N Í  K V Í T Í    Ddur          **0673

    C    G  C    F    C     G 
1.   VŽDY ZBÝVÁ PLÁČ, PRO NÁS, KDO NAD HROBY STÁL,
       DMI G  C    DMI   C G   C 
    KDYŽ VÁNEK Z KAPRADÍ POSLEDNÍ LÍSTEK SVÁL,

2.   ZA BRÁNOU SPÍ U ZDÍ V ŘADÁCH HROBŮ,
    TAM KÁMEN SVÍRÁ A DRTÍ SNY DÁVNÝCH DNŮ.

3.   KDO MŮŽE ŘÍCT, KAM BÍLÉ RŮŽE MÁM DÁT,
    KDYŽ DÁVNO ZMIZELO TO, CO KDO MÍVAL RÁD.

4.   SNAD BÁSNÍKŮM, SNAD ZNÁMÝM BOJOVNÍKŮM,
    TI JSOU NÁM K OSLAVĚ MINULÝCH POUTNÍKŮ.

5.   TY RŮŽE DÁM NA HROB, KDE BŘÍZA STÍN MÁ,
    [:NAD LÁSKY ZPĚVY TAM BDÍ, DÉŠŤ JE OMÝVÁ:].^