Transponuj +1   Transponuj -1

    P Ř I  P O L Á R N Í  Z Á Ř I             **0668
    AMI     E          AMI 
1.   PŘI POLÁRNÍ ZÁŘI DO RUDA ZAHOŘÍ SNÍH,
    V DÁLCE OHNĚ ZÁŘÍ, TĚŽKO JE NÁM PŘI SANÍCH,
    C     D   F  G   C       D   F  G  C 
REF.:  ZÁVĚJÍ NAVÁTOU BOUŘE SE ŽENE, NA STOPU ZAVÁTOU SE ZAPOMENE.
    DMI   C  F  G  C 
    AHOJ, AHOJ, SE ZAPOMENE.
    C      D           F   G    C 
    NA ALJAŠCE ZLATO LEŽÍ, CHRÁNÍ HO BÍLÉ SMRTI STÍN,
    KDYŽ TĚ BLIZZARD NEZASNĚŽÍ, ČEKÁ TĚ RET A DÍVČÍ KLÍN,
           F      C      D7       G 
    PAK SMÍŠ JÍ RÁD TO ZLATO DÁT A NA VŠECHNO JEN VZPOMÍNAT.
    C     D           F   G    C 
    NA ALJAŠCE ZLATO LEŽÍ, CHRÁNÍ HO BÍLÉ SMRTI STÍN.

2.   TEN KDO NA NÁS KÝVÁ, KDO NÁM DODÁ SIL,
    VÍTR PÍSEŇ ZPÍVÁ, JEŠTĚ DVACET MIL.       REF.:

3.   DĚVČE NA NÁS ČEKÁ, ČEKÁ TĚ HORKÁ GROGU ČÍŠ,
    VICHŘICE SE VZTEKÁ, JESTLI SE VRÁTÍŠ, TO NEVÍŠ. REF.: