Transponuj +1   Transponuj -1

    U Ž  T Ě  V L A K  P Ř I V Á Ž Í           **0667
    G                    F  D 
REF.:  UŽ TĚ VLAK PŘIVÁŽÍ, UŽ TĚ VLAK PŘIVÁŽÍ K NÁM,
    NA MALÝM NÁDRAŽÍ, RUKU TI POD PAŽI DÁM,
    C                G 
    NAJDEME SPOLU OPUŠTĚNEJ KOUT, KDE BUDEM SVÝ BLÁZNIVÝ PLÁNY KOUT,
    D           C          G 
    UŽ TĚ VLAK PŘIVÁŽÍ, TAK ŽE BY SEBOU MĚL, TAK ŽE BY SEBOU MĚL HNOUT.

    C                D 
1.   BUDU TI ZPÍVAT PÍSNĚ JAKÝ CHCEŠ, I KDYŽ NEJSEM ZROVNA JOHNY CASH,
    C    G 
    UDĚLÁME PŮLNOČNÍ FLÁM, UŽ TĚ VLAK PŘIVÁŽÍ K NÁM.    REF.:

2.   DÁME SI NALEJT VÍNO SLAZENÝ, NEBUDU MYSLET NA JINÝ ŽENY,
    UDĚLÁME PŮLNOČNÍ FLÁM, UŽ TĚ VLAK PŘIVÁŽÍ K NÁM.