Transponuj +1   Transponuj -1 B100

    Ž Í T ,  Ž Í T                     **0664
    C                F        G  C 
1.   AŽ PŘIJDE ČAS, TAK POCHOPÍŠ, ŽE ŽIVOT ZA LÁSKU POLOŽÍŠ,
    ŠTĚSTÍ JE NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM, JÁ MÍT TU MOC, TAK VÁS PODĚLÍM.
    C            F         G 
REF.:  ŽÍT, ŽÍT, ZA LÁSKOU JÍT, ŠTĚSTÍ ROZDÁVAT, RŮŽE ROZDÁVAT,
    C            F        G        C     G 
    ŽÍT, ŽÍT, ZA LÁSKOU JÍT, ONA JEDINÁ, VELKÉ KOUZLO MÁ A NÁS SPOUTÁVÁ.
2.  SETŘI SI SLZY Z OČÍ SVÝCH, JÁ VÍM, KAM SE PODĚL TVŮJ ŠŤASTNEJ SMÍCH,
    ZPÍVEJ TU PÍSEŇ SE MNOU DÁL, MOC MÁ, ŽE PŘERUŠÍ POVEL PAL. REF.:

3.   ZAS BĚŽÍ LIDÉ DO VÁLKY, PROČ ŘVE HLAS BUBNŮ DO DÁLKY,
    ŘEKNI SVOU PÍSNÍ VOJÁKŮM, PŘIPNĚTE RŮŽE K BODÁKŮM.     REF.: