Transponuj +1   Transponuj -1

    H U D S O N S K Ý  Š Í F Y               **0663
    AMI              C          G    AMI 
1.   TEN KDO NEZNÁ HUKOT VODY LOPATKAMA ZVÍŘENÝ, JAKO JÁ, JAKO JÁ,
    AMI               G     EMI 
    KDO HUDSONSKÝ SLAPY NEZNÁ SÍROU PEKLA SÍŘENÝ,
        AMI    G      AMI G G# AMI 
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO.
    TEN KDO NEPŘEKLÁDAL UHLÍ, ŠÍF KDYŽ NA MĚLČINU VJEL,[:MÁLO ZNÁ:]
    TEN KDO NEMĚL TĚLO ZTUHLÝ, AŽ SE NOČNÍM CHLADEM CHVĚL,
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO.

REF.:  AHOJ, PÁRU TAM HOĎ, AŤ DO PEKLA SE DŘÍVE DOHRABEM. JOHOHO, JOHOHO.

2.   TEN, KDO NEZNÁ NOČNÍ ZPĚVY UKOPTĚNEJCH LODNÍKŮ, JAKO JÁ, JAKO JÁ,
    TEN, KDO CEJTÍ SE BEJT CHLAPEM UMÍ DĚLAT ROTYKU,
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO
    TEN KDO MÁ NA BRADĚ MLÍKO, KDO SE RUMEM NEOPIL, MÁLO ZNÁ, MÁLO ZNÁ,
    KDO NECEJTÍ HRŮZU Z VODY, KDE SE MÁLEM UTOPIL,
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO..  REF.:

3.   KDO MÁ ROZTRHANÝ BOTY, KDO MÁ POŘÁD JENOM HLAD, JAKO JÁ, JAKO JÁ,
    KDO CHCE CELÝ NOCI ČUCHAT PEKELNÝHO OHNĚ SMRAD,
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO.
    KDO CHCE ZHEBNOUT TŘEBA ZEJTRA, KOMU JE TO VŠECHNO FUK,
    KDO JE SÁM JAKO JÁ,
    KDO MÁ SRDCE V PRAVÝM MÍSTĚ, KDO JE PROSTĚ PRIMA KLUK,
    AŤ SE NA HUDSONSKÝ ŠÍFY NAJMOUT DÁ. JOHOHO.   REF.: