Transponuj +1   Transponuj -1

    K D O  V C H Á Z Í  D O  T V Ý C H S N Ů      **0650
    G            HMI    AMI       D 
1.   TVŮJ KROK JE LEHKÝ JAK DECH,KUDY JDEŠ,TAM ZAČÍNÁ BÁL
    ŠATY TVÉ TI ŠILA TVÁ MÁMA,NEMÁŠ PRSTEN,KDO BY TI JEJ DAL NEVÍM SÁM
    TVÝM BYTEM JE STUDENTSKÁ KOLEJ,JEDNA POSTEL,GRAMOFON
    RINGO STAR SE Z OBRÁZKŮ DÍVÁ,JÁ BYCH SNAD CO VIDÍ JEN ON VIDĚL RÁD

REF:  KDO VCHÁZÍ DO TVÝCH SNŮ MÁ LÁSKO,KDYŽ NEMŮŽEŠ V NOCI SPÁT
   KOMU PATŘÍ TY KROKY CO SLÝCHÁŠ A MYŠLENKY TVÉ CHTĚL BYCH ZNÁT JEDENKRÁT

2.   CO ZNÁM,JSOU ZNÁMKY Z TVÝCH ZKOUŠEK A VÍM,ŽE MÁŠ RÁDA BEAT
    A LÍBÍ SE TI SALVÁTOR DALI,JEN PRO LÁSKU CHTĚLA BYS ŽÍT,MILOVAT
    POJEDEŠ NA PRÁZDNINY K MOŘI,AŽ TAM,KDE SLUNCE MÁ CHRÁM
    JEHO PAPRSKŮM DÁŠ SVOJE TĚLO A DÁL SE JEN VĚNUJEŠ HRÁM MILOSTNÝM
    A TY JÁ ZNÁM
    KDYŽ PAK NAPADNE SNÍH,POJEDEŠ DO HOR,SE SVOU PARTOU ZE ŠKOLNÍCH LET
   PŘÁTEL MÁŠ VÍC,NEŽ BÝVÁ ZVYKEM,ALE ŽÁDNÝ Z NICH NEZNÁ TVŮJ SVĚT,NETUŠÍ
REF:  KDO VCHÁZÍ ..

3.   TVŮJ STÍN,TO JE STÍN NĚŽNÝCH PÍSNÍ,TVÁ DLAŇ JE TAJEMSTVÍ VÍL
    KDO SLÝCHÁ TVŮJ HLAS,TEN JE ZTRACEN,TEN SE NAVŽDY POLAPIL
    ÚSMĚV TVŮJ TO JE TA PAST
    TEN PÁN CO PRÝ SI TĚ VEZME MUSÍ BÝT MULTIMILIONÁŘ
    TO ŘÍKÁŠ VŠEM TAK VÁŽNĚ,ŽE TI VĚŘÍ,JEN JÁ STÁLE PROČÍTÁM SNÁŘ
    A HLEDÁM V NĚM  REF:

4.   JÁ TU ČEKÁM AŽ VRÁTÍŠ SE Z TOULEK,TY DÁLKY NEVEDOU DÁL
    AŤ CHCEŠ,NEBO NECHCEŠ TAK KONČÍ A VÍTR NIKDO NESPOUTAL,ANI JÁ
    POJĎ JEDNOU KE MNĚ BLÍŽ,JEDENKRÁT A JÁ TI POVÍM,KDO VLASTNĚ JSEM
    VYPNI GRAMOFON,NECH TÉ HRY,ZANECH PŘÁTEL
    SLÉTNI Z OBLAK NA PEVNOU ZEM,TIŠE STŮJ A POSLOUCHEJ 

REF:  TO JÁ VCHÁZÍM DO TVÝCH SNŮ MÁ LÁSKO,KDYŽ NEMŮŽEŠ V NOCI SPÁT
    A MÉ JSOUÍ TY KROKY CO SLÝCHÁŠ A MYŠLENKY TVÉ CHTĚL BYCH ZNÁT