Transponuj +1   Transponuj -1

    B Í L E J  S N Í H                   **0642

    A              E 
REF1:  BÍLEJ SNÍH,TEN A VÍTR,BÍLEJ SNÍH ,TEN A VÍTR
    A            E     A 
    {:TEN MÝHO TÁTU KAŽDEJ DEN PŘIPOMÍNÁ:)
    A           E     A    A7 
1.   KDYŽ VÍTR SE ZMÍTÁ A BUŠÍ DO OKEN
      D                A 
    A SNÍH KOLEM LÍTÁ,MĚ VŠECHNO TÁHNE VEN
     D                    A 
    TAM DO HOR SMĚREM SEVERNÍM,KDE LEDOVÁ JE PLÁŇ
                    E     A 
    KDE TÁTU S JEHO SPŘEŽENÍM TEĎ KRYJE BÍLÁ STRÁŇ

2.   TAM MÍSTO STROMŮ K NEBI ČNÍ PAHEJLY KAMENÍ
    TAM STOVKY MIL NEKONEČNÝ A ŽÁDNÝ STAVENÍ
    JEN VÍTR ŠLEHÁ DO OČÍ,DO TVÁŘÍ PÁLÍ MRÁZ
    A JINOVATKA V OBOČÍ A KOLEM LEDU HRÁZ
    A            D        A      E A 
REF:  JEN STÍN KOPCŮ V DÁLI A VÍTR CO PÁLÍ,TEN MÝHO TÁTU ...  REF1

3.   PĚT PSŮ,JEDNY SANĚ A PŘED NÍM 200 MIL
    TAK DO TÝ BÍLÝ PLÁNĚ MŮJ TÁTA VYRAZIL
    JEN PÁR VYJETEJCH KOLEJÍ ZBYLO TENKRÁT PO SANÍCH
    TY ZBYTKY JEHO ŠLÉPĚJÍ VŠAK BRZY PŘEKRYL SNÍH

4.   A OD TY DOBY SEDMKRÁT UŽ PŘEŠEL ŠTĚDREJ DEN
    TEN VEČER CHODÍM POZDĚ SPÁT A K RÁNU MÍVÁM SEN
    ŽE AŽ SE STROMŮ SEJDE SNÍH A LEDY ZAČNOU TÁT
    TAK JAKO TENKRÁT VE DVEŘÍCH MŮJ TÁTA BUDE STÁT  REF: