Transponuj +1   Transponuj -1

    Z A T R A C E N E J  Ž I V O T             **0639
    E        A     E           H7 
1.   TO BYLO V DAKOTĚ O VEJPLATĚ,WHISKY JSEM TAM PAŠOVAL
    E           A       E       H7    E 
    A ŽE JSEM BYL SÁM JAKO KŮL V PLOTĚ,S HOLKOU JSEM TAM ŠPÁSOVAL
    ŠEL JSEM S NÍ NOCÍ JAK VEDE CESTA,OKOLO ČERVENEJCH SKAL
    NEŽ JSEM JÍ STAČIL ŘÍCT ŽE JE HEZKÁ,ZPĚNĚNEJ BEJK SE K NÁM HNAL
    A      E                  H7 
REF:  JUPÍ ČERTE,JDI RADŠI DÁL,PAK JSEM HO ZA ROHY VZAL
    E        A     E      H7 E 
    UDĚLAL PŘEMET A JAKO TUR ŘVAL,DO DÁLI UPALOVAL

2.   TO BYLO V DAWSONU TAM V SALONU,A JÁ JSEM ZASE PŘEBRAL
    VŠECHNY SVÝ PRACHY JSEM MĚL V TALONU,NA ŽIVOT JSEM NADÁVAL
    ZATRACENEJ ŽIVOT ČERT BY HO SPRAL,DO NEBE JSEM SE ROUHAL
    NEŽ JSEM SE U BÁRU VZPAMATOVAL,BELZEBUB VEDLE MĚ STÁL  REF:

3.   JO RYCHLE OPLÁCÍ TENHLETEN SVĚT,NEŽ BYS NAPOČÍTAL PĚT
    ĎÁBLOVÝM KAŇONEM MUSEL JSEM JET,KDYŽ JSEM SE NAVRACEL ZPĚT
    JAK SE TAK KOLÍBÁM UZDU V PĚSTI,SCHYLOVALO SE K DEŠTI
    BELZEBUB S PARTOU STÁL VPROSTŘED CESTY,ZAVĚTŘIL JSEM NEŠTĚSTÍ

REF:  JUPÍ ...POTOM MĚ NA ROHY VZAL, UDĚLAL JSEM PŘEMET ....