Transponuj +1   Transponuj -1

    Ž L U T Á  K Y T K A                  **0634

    G     C   G      C   G 
1.   ŽLUTÁ KYTKA USYCHÁ, VÁZA NAPŮL VYLITÁ,
    G                 D 
    V ZEMI ŠKVÍRY SLUNCEM LETNÍM VYRYTÝ,
    G      C   G    C       G 
    A POD KŘÍŽEM U PLOTU, TRČÍ SVÍČKA BEZ KNOTU,
    G        D     G 
    TADY LEŽÍ JOHNY KULKOU ZABITÝ.

    C            G                 D 
REF.:  NAD HROBEM STOJÍ DÍVKA BÍLÁ,JAK TA SVÍČKA CO UŽ DÁVNO NEHOŘÍ.
    C            G          D     G 
    KYTKU CHVĚJÍCÍ RUKOU SVÍRÁ, A PAK JI TIŠE NA HROB POLOŽÍ.

2.   ŽLUTÁ KYTKA USYCHÁ, VÁZA NAPŮL VYLITÁ,
    JOHNY SMUTNÝ OČI DO TMY UPÍRÁ,
    HLEDÍ SLEPĚ NAHORU, AŽ K BÍLÝMU MRAMORU,
    KTEREJ DVEŘE DOLŮ K NĚMU ZAVÍRÁ.
RECIT.: NEVIDÍ, JAK NAD HROBEM DÍVKA BÍLÁ,MODLITBOU PLÁČ SVŮJ PROVÁZÍ,
    A K POSLEDNÍMU SBOHEM SÍLY SBÍRÁ,
    A PAK TIŠE SUCHOU TRÁVOU MEZI HROBY ODCHÁZÍ.

3.   ŽLUTÁ KYTKA USYCHÁ, VÁZA NAPŮL VYLITÁ,
    KROKY MIZÍ, VÍTR BÍLEJ PŘÍZRAK SVÁL,
  A POD KŘÍŽEM U PLOTU,LEŽÍ SVÍČKA BEZ KNOTU,A I JOHNY,CO TU DÍVKU MILOVAL