Transponuj +1   Transponuj -1

    S L U N E Č N I C E                   **0623
    C            C7 F           C 
1.   JE TO VŠECHNO HROZNĚ DÁVNO, SLUNCE BYLO VĚTREM MILOVÁNO,
    F            C    AMI   DMI    G 
    TĚHOTNÉ SLUNCE SE JEN SMÁLO A NAJEDNOU TU SLUNEČNICE JE.
2.  V OKNĚ DOMU SLUNEČNICE STOJÍ, BARÁK ZA CHVÍLI STRHNOUT DAJÍ.
    JEN MALÉ DĚTI SI ŠEPTAJÍ,TAK K ČEMU TAM TA SLUNEČNICE JE.
3.  ČLOVĚK JAK TA SLUNEČNICE DOBRÝ NENÍ, NÁLADY SVÝ JAK POČASÍ MĚNÍ.
    NEVŠÍMÁ SI STŘECH, JDE PO DLÁŽDĚNÍ, TAK K ČEMU TAM TA SLUNEČNICE JE.
4.  NEBE NA LIDI SLUNCEM KÝCHÁ, SLUNEČNÍ RÝMA NÁM SRDCE ZADÝCHÁ,
    OČIMA ULICE SE SLUNCE LÍBAT NECHÁ,TAK PROTO TAM TA SLUNEČNICE JE.
5.  KDYBY KAŽDÁ HOLKA SLUNEČNICÍ BYLA, TO BY BYL SVĚT JAK ROZTOUŽENÁ VÍLA,
    ALE SLUNCE JE ŠAŠEK A BLÁZNY SI Z LIDÍ DĚLÁ, TAK PROTO TAM TA SLUN. ..
6.  ONA PREJ JEN PO MEJDANECH BĚHÁ, JEN ĎÁBEL SE V JEJÍCH OČÍCH MÍHÁ,
    ALE KDYŽ LÍBÁ, TAK PADÁ Z TEBE TÍHA, TAK PROTO TAM TA SLUNEČNICE JE.
7.  AŽ PŮJDE JEDNOU DOMŮ RÁNO, BUDEŠ MÍT SE SLUNCEM UJEDNÁNO,
    ŽE ŠTĚSTÍM POKROPÍ TVOU DUŠI, TAK PROTO TAM TA SLUNEČNICE JE. 8.=1.