Transponuj +1   Transponuj -1 A10

    C O  S E  D Á L  B U D E  D Í T           **0622
    C               D7 
1.   TY A JÁ, PRÁZDNEJ DŮM, PŘÍMO SVÁDÍ KE HŘÍCHŮM,
        F    G        C   G 
    CO SE DÁL BUDE DÍT, DÁM TI HNED ZNÁT.

2.   AŽ SE VÍC SEŠEŘÍ, ZAMKNI ZÁMKY U DVEŘÍ,
    CO SE DÁL BUDE DÍT, DÁM TI PAK ZNÁT.
    F              C 
REF.:  AŽ UZAMKNEŠ VŠECHNY VCHODY, ZHASNU LAMPU I RETKU,
    D7           G7 
    NESPOLÉHÁM NA NÁHODY, CHCI SI TĚ VZÍT BEZE SVĚDKŮ.

3.   DÍRKU KLÍČOVOU, ZANDEJ TOUHLE PODKOVOU,
    CO SE DÁL BUDE DÍT , DÁM TI PAK ZNÁT.

4.   OKENNÍ PŘIVŘI RÁM, POMOZ DOLŮ ROLETÁM,
    CO SE DÁL BUDE DÍT, DÁM TI PAK ZNÁT.  REF.:

5.   DŘÍV NEŽ SPÁCHÁŠ HŘÍCH, ZEVNITŘ KLÍČ NECH VE DVEŘÍCH,
    CO SE DÁL BUDE DÍT, NECHTĚJ UŽ ZNÁT.