Transponuj +1   Transponuj -1

    K O Č Á R E M  M Ý M  J E  V A G Ó N  U H L Í    **0614
    G             D          G 
1.   Z LOKOMOTIVY STOUPÁ DÝM A JÁ SE Z VÁLKY DOMŮ NAVRACÍM.
                    D7       G 
    NE VŠAK JAK GENERÁL LEE, KOČÁREM MÝM JE VAGÓN UHLÍ.
       C 
REF.:  ROZTRHANÝ BOTY MÁM A ROZEDRANEJ VAK,
     G            D  G 
    A ODVÁŽÍ MĚ DEJCHAVIČNEJ NÁKLAĎÁK.
    PROHRÁL JSEM JAK GENERÁL LEE, KOČÁREM MÝM JE VAGÓN UHLÍ.
2.  Z LOKOMOTIVY STOUPÁ DÝM, JÁ UŽ BRZO DOLŮ SESKOČÍM,
    A BUDU ZAS V TOM KRAJI SVÝM, TAM KDE TO ZNÁM A TAM KDE BYDLÍM. REF.: