Transponuj +1   Transponuj -1

    K D O  M Á  P R Á V O                 **0606
    C        D          C G A G 
    KDO MÁ PRÁVO, KDO MÁ PRÁVO, KDO MÁ PRÁ-Á-VO.
    C 
1.   DÁVNO UŽ LIDÉ TOUŽÍ ZNÁT PRAVIDLA HRY JIŽ MUSÍ HRÁT,
    AMI 
    KDO NECHAL JEN BEZHVĚZDNOU NOC, KDO ZAKRYL SLUNCE, KDO MÁ MOC,
    F                            G   C 
    TA OTÁZKA CO JE NÁŠ SVĚT, NEUSTÁLE VRACÍ SE ZPĚT  KDO MÁ PRÁVO..

2.   KDYŽ VŠICHNI LIDÉ CHTĚJÍ ŽÍT A RUKU V RUCE SPOLU JÍT,
    HRÁT SI A SMÁT SE, PRACOVAT, PŘÁT ŠTĚSTÍ JINÝM, MILOVAT,
    PROČ KDOSI LÁSKU JEJICH SRDCÍM SKRYL A DO DVOU ŘAD JE POSTAVIL
    KDO MÁ PRÁVO .....
    AMI 
REF.:  SLYŠÍM VÝSTŘELY STÁLE ZNÍT, I TAMTI LIDÉ CHTĚJÍ SNÍT,
    EMI 
    PŘIJDE VŠAK POVEL JDĚTE VPŘED, NABÍJET, STŘÍLET, ZABÍJET,
    F 
    ZAHOĎTE SNY A JDĚTE DÁL, KDO VLASTNĚ JIM TEN ROZKAZ DAL,
        G C     F     G 
    KDO MÁ PRÁVO, KDYŽ DUŠE ZŮSTÁVÁ NĚMÁ,
        C    AMI       F    G 
    ODPOVĚĎ DLUŽÍ I CIT, I KDYŽ HRA PRAVIDLA NEMÁ,
        C    AMI   F        G         F E D C 
    ROZUM MĚL BY JE NAJÍT, KDO MÁ PRÁVO, KDO MÁ PRÁVO, KDO MÁ PRÁVO.

3.   DÁL A DÁL TISÍCE LET V AGÓNII TOČÍ SE SVĚT,
    LHOSTEJNÝ K LIDSKÝM NADĚJÍM, JAK VELKÁ HOUBA ROSTE DÝM,
    A TOUHA DÁL JE POUHÝ SEN, PROČ JE TO TAK, PROČ JE TO JEN,
    KDO MÁ PRÁVO.
    KDY PŘIJDE LIDSKÉ VÍRY DEN, ŽE PRAVIDLA K TÉ HŘE NAJDEM,
    NEJSOU SNAD V HRADBÁCH SKLEPENÍ, VE SPISECH NEBO V HORÁCH KNIH,
    NESKRÝVÁ JE SNAD ZBRANÍ HRÁZ, JSOU SNAD VE HVĚZDÁCH NEBO V NÁS,
    KDO MÁ PRÁVO.   REF.: