Transponuj +1   Transponuj -1

    P R Á Z D N É  N Á D R A Ž Í              **0603

    C 
1.   SUCHÝ DEN, PRÁZDNÉ NÁDRAŽÍ, VE STÍNU STOJÍŠ SÁM,
                F            G 
    VZDUCH JAKO HORKÉ ZÁVAŽÍ, TÍŽÍ TĚ ZE VŠECH STRAN.

    C        EMI       C7     F FMI 
REF1.: KAŽDOU CHVÍLI ČEKÁŠ S TOUHOU, ŽE NĚKDO ZAMÁVÁ,
    C         G  F  C 
    NIKDO TI SBOHEM NEDÁVÁ-Á-Á-Á

2.   KRÁSNÝ DEN SNADNO POKAZÍ ÚZKOST CO V SOBĚ MÁM,
    KDYŽ SLUNCE SE OD HOR ODRAZÍ STÁLE JSI JEŠTĚ SÁM.
REF1.: KAŽDOU CHVÍLI .....

    G7       C     G7        C 
REF2.: VLÁČEK SUPÍ, VESELE PÍSKÁ, KRAJINOU PRYČ UHÁNÍ,
    G7       C    G7           C 
    VLÁČEK SUPÍ VESELE PÍSKÁ V CESTĚ MU NIC NEBRÁNÍ.

3.   VÝPRAVČÍ Z BOUDY NESPĚCHÁ, VŠICHNI JSOU DÁVNO PRYČ,
    Z TĚCH CO TU ZBEJVAJ POSLOUCHÁ JEN TELEGRAFNÍ KLÍČ. REF1.:

4.   VLÁČEK CO UJEL ODVÁŽÍ NADĚJÍ STÁLE VÍC,
    TEĎ UŽ JEN ČAS TI PŘEKÁŽÍ, ZAPOMEŇ A VÍC NIC. REF1:,REF2: