Transponuj +1   Transponuj -1

    V D O V Y  Z  K O R D O V Y              **0591
    EMI                           AMI 
1.   KDYŽ JSEM SE VRACEL Z KORDOVY, POTKAL JSEM DVĚ MLADÉ VDOVY,
            EMI           H7       EMI 
    RUDÉ MĚLY RETY A V RUKOU KASTANĚTY O LÁSCE, ŽE PRÝ MI POVÍ.
    TANČILY FOX TANGO ŽHAVÉ O LÁSCE MÉ NEDOČKAVÉ,
    V OČÍCH JIM VÁHAVÝ PLAMÍNEK PLÁL A JÁ SÁM SEBE SE PTAL.
        AMI  EMI       H7       EMI 
REF.:  KTERÉ MÁM SRDCE DÁT, KTERÁ JE HEZČÍ KDO MI TO POVÍ,
     AMI      EMI       H7         EMI F G F EMI 
    OBĚ MÁM STEJNĚ RÁD, STEJNĚ KRÁSNÉ JSOU VDOVY Z KORDOVY.

2.   ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ PRAVÍ, JEN TEN MUŽ, KTERÝ JE PRAVÝ,
    LÁSKU SVOU NEVINNĚ, UTÁPÍ VE VÍNĚ, TAK JSEM PIL VDOVÁM NA ZDRAVÍ,
    VÍNO MI V ÚSTECH JEN SLÁDLO A PŘESVĚDČENÍ MÉ SLÁBLO,
    A NEŽ JSEM SE NADÁL, TAK UŽ JSEM SPAL A ZE SNA ZPÍVAL JSEM DÁL. REF.:

3.   KDYŽ JSEM SE PROBUDIL RÁNO, MYSLEM JSEM, ŽE MÁM VYHRÁNO,
    VEZMU JÁ SI MLADŠÍ, TU KTERÁ JE SLADŠÍ, S TOU VÍCE BUDE MI PŘÁNO.
    MARNĚ VŠAK HLEDAL JSEM VDOVY, NAŠEL JSEM LÍSTEK SE SLOVY,
    KDO V LÁSCE, SEŇORE, DLOUHO VÁHÁ, NAKONEC VŠE PROHRÁVÁ.