Transponuj +1   Transponuj -1

    V Ě T Š I N A  K L U K Ů  A  D Ě V Č A T       **0589
    G        EMI       C          D 
1.   VĚTŠINA KLUKŮ A DĚVČAT V MÉM VĚKU CHODÍ JEN VE DVOJICÍCH,
    VĚTŠINA KLUKŮ A DĚVČAT V MÉM VĚKU ZNÁ RECEPT NA ŠTĚSTÍ A SMÍCH

REF.:  HLAZENÍ PO RUKOU, HLEDĚNÍ DO OČÍ,
    JE JIM TOU ZÁRUKOU, ŽE K NIM STÍN NEVKROČÍ,
    JENOM JÁ SAMOTNÁ SE SVOJÍ BOLESTÍ,
    JENOM JÁ BLOUDÍM DÁL ULICÍ KE ŠTĚSTÍ,
    C         D   G        EMI 
    ZLÝCH NOCÍ, ZLÝCH DNÍ, VÍC NELZE SI PŘÁT,
    C        D     G    EMI 
    JSOU ZDROJEM TRÁPENÍ, NEŽ NĚKDO SE UVOLÍ,
    C      D   G 
    ŘÍCI MI, JÁ MÁM TĚ RÁD.

2.   VĚTŠINA ..... VÍ BEZPEČNĚ CO JE MÍT RÁD,
    VĚTŠINA ..... CHCE SPOLU JÍT LET PADESÁT  REF.:

3.   VĚTŠINA ..... VÍ JISTĚ, ŽE O LÁSCE SNÍ,
    VĚTŠINA ..... SE PTÁ, KDY SE PŘIPOJÍM K NIM.

REF.:  A RUCE DÁM DO RUKOU, A OČI DÁM DO OČÍ,
    BLAŽENÁ ZÁRUKOU, ŽE K NÁM STÍN NEVKROČÍ,
    TY A JÁ PŮJDEM DÁL, NE SE SVOU BOLESTÍ,
    TY A JÁ PŮJDEM DÁL ULICÍ KE ŠTĚSTÍ.   ZLÝCH ........