Transponuj +1   Transponuj -1

    H E J ,  P A N E  K R Á L I              **0587

  DMI A7   DMI D7 GMI    DMI      GMI6  A7   DMI 
1.   BEREME NA POTAZ UČENÉ BAKALÁŘE, ET ITEM DOKTORY, ET ITEM REKTORY,
    A7     DMI     GMI    DMI 
    PROČ JENOM CHUDÁK TRHAN PATŘÍ DO ŽALÁŘE,
          DMI6"    D7   AMI 
    VŽDYŤ MEZI BOHÁČI JSOU TAKÉ POTVORY.
          GMI     A  GMI6 A 
    KDYBY NÁS CHUDÁKY LÉPE ZNAL PÁN KRÁL
    GMI           A ADIM A7 
    SNAD BY NÁM ODPOVĚĎ DAL.
    DMI    A7      DMI       C7    F 
    HEJ, PANE KRÁLI NEBUĎ LÍNÝ, VEM HADRY A JDI MEZI LID,
    A7 
    POZNÁŠ, CO JE ŽIVOŘIT Z DŘINY,
    DMI   D7   GMI    DMI AMI  GMI    AMI GMI6 A7 
    UVIDÍŠ ZA DEN TOLIK ŠPÍNY, DO SMRTI NEBUDEŠ MÍT KLID.
    DMI   A7     DMI         C7   F 
    A VŮBEC VELKOMOŽNÍ PÁNI, PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT.
    A7 
    VY PÁNI, KTEŘÍ JSTE TÍM VINNÍ,
    DMI   D7   GMI       DMI A7     DMI GMI6 DMI 
    ŽE BÍDA Z LIDÍ VLKY ČINÍ, ŽE VLKY Z LESŮ ŽENE HLAD.

    DDUR          GMI   C7        F 
REF.:  MYSLETE SI, ŽE JSME JEN LÚZA, ŽE SE NÁS NEMUSÍTE BÁT,
    A7           DMI       B   E7    A ADIM A7 
    JEDNOU VŠAK POPADNE VÁS HRŮZA, AŽ POD OKNY VÁM BUDEM ŘVÁT,

    DMI   A7      DMI      C7    F 
2.   HEJ KŘEČKOVÉ A BAŘTIPÁNI, JE ČAS BUDEME ÚČTOVAT,
    A7             DMI   D7   GMI 
    PÁNOVÉ SAMI JSTE TÍM VINNÍ, ŽE BÍDA Z LIDÍ VLKY ČINÍ,
    DMI       A7   DMI GMI6 DDUR 
    ŽE NÁS PROTI VÁM ŽENE HLAD.