Transponuj +1   Transponuj -1 B57

    O T E C  A  S Y N                   **0581
    AMI   F     AMI      F       AMI 
1.   ŘEMESLO ZLÝ A STARÝ MÁM, TĚŽKO SE LÍBIT BUDE VÁM.
    F    G      C AMI F    G        E 
    MĚ NIKDO Z LIDÍ NEMÁ RÁD, PRO ÚŘAD MŮJ, JSEM PROSÍM KAT.

2.   ŘEMESLO ZLÝ A STARÝ MÁM, SNAD JEDNOU VODPUSTÍ MI PÁN.
    MÁ PRÁCE CHUTNÁ MI JAK BLÍN, VŽDYŤ RUKOU MOU PAD I MŮJ SYN.
    F          E     AMI      EMI 
REF.:  RUCE MĚL V POUTECH SVÁZANÝ, NA OČÍCH ŠÁL, TEN LESŮ PÁN,
    F    G       C E 
    A JAKO SBOR CHÓR KRKAVČÍ
    F          E     AMI     F 
    RUCE MĚL V POUTECH SVÁZANÝ, NA OČÍCH ŠÁL A JÁ SE BÁL
    VYKONAT PRÁCI POPRAVČÍ.

2.   SLEPENÝ VLASY, VRÁSEK PÁR, Z BÝVALÝ KRÁSY ZBYL JEN CÁR,
    ZA TO MÁ RUBÁŠ S OPRÁTKOU, TAM POD NÍ SKONČÍ CESTU SVOU.

4.   SEDRANÝ ŠAT A DRSNÁ TVÁŘ, ON TROCHU KRAD A BYL TO ŽHÁŘ,
    BYL POZDNÍ VEČER, PRVNÍ MAJ, ŠEL SPÁT A ZDE S NÍM STÁL
    JÁ JEHO KAT.
REF.:  POD ČERNÝM TRÁMEM S OPRÁTKOU, PAK DOKONAL, TEN LESŮ PÁN,
    A JAKO SBOR CHÓR KRKAVČÍ,
    POD ČERNÝM TRÁMEM S OPRÁTKOU JÁ POVINNOST SVOU VYKONAL.
    DŘÍV OTEC JEN, TEĎ POPRAVČÍ.
    F        G     C      AMI 
    [:OSUD SI UMÍ DIVNĚ HRÁT, OTEC A SYN, ZLODĚJ A KAT:]