Transponuj +1   Transponuj -1

    L I L Y  L A N G T R Y              **0580
    EMI           D    EMI       D 
1.   TAM V JEDNOU MĚSTĚ V TEXASU ŽIL VŠEM ZOUFALÝM PRO SPÁSU
    C                    EMI 
    A KAŽDÝ MĚL HO RÁD, LILY LANGTRY JMÉNO MÁ.
2.   MĚL HLAVU VĚKEM ŠEDIVOU A SOTVA CHODIL NA NOHOU
    LILY SE MUSEL SMÁT, VŠAK UMĚL RADU DÁT.
      C          D    EMI 
REF.:  TEĎ UŽ LILY LANGTRY, NENÍ LILY LANGTRY,
    D#MI        EMI         H7 
    MUSEL ZEMŘÍT LILY, LILY LANGTRY JMÉNO MÁ.
3.  TEN VEČER SEDĚL U STOLU V TOM KDOSI ZVEDL ZÁVORU
    A NEŽ STAČIL PROČ ŘÍCT, MUSEL K ZEMI JÍT.
4.  KDYŽ NAŠLI HO UŽ NEDÝCHAL, ZBYTEČNĚ DOKTOR POSPÍCHAL,
    VRATA JSOU DOKOŘÁN, LILI TAM ZŮSTAL SÁM.    REF.:
5.  NA ZEMI POZDRAV NECHÁVÁM, ODPLATU ZA HŘÍCH MU DÁVÁM,
    MILENKU, ŽE MĚ VZAL, ŠPATNOU MU RADU DAL.
6.  ŽE ŘEKL, VŽDYŤ MÁŠ ŽENU SVOU, VEM PŘECE ROZUM DO RUKOU,
    A VRAŤ SE HONEM K NÍ, DŘÍV NEŽ SE ROZEDNÍ.   REF.:
7.  ZA PÁR DNÍ PAK NAŠLI TU, TÉ ZŮSTAL LILI NA ŠTÍTU,
    POD SRÁZEM OPODÁL, KDE SVATÝ POMNÍK STÁL.
8.  NA PAMĚT TOHO NEŠTĚSTÍ, HÁZÍ TAM ŽENY PRO ŠTĚSTÍ
    KÁMEN, KDYŽ KOLEM JDOU, NEVĚRY AŤ ZHYNOU.