Transponuj +1   Transponuj -1 B44

    N A  V Á N O C E  R Á N O    CDUR       **0573
    C     EMI  F       FMI 
1.   NA VÁNOCE RÁNO, ŠTĚDREJ DEN TEHDY BYL,
    C      AMI    D7     G7 
    JÁ SE V CELE TEMNÝ, JAK SMUTEK PROBUDIL,
    NA VÁNOCE RÁNO BEJVALO ROK CO ROK,
    JÁ CHODIL DO JACKSONU PÍT BRANDY SVÝ A GROG.
      C     E    F   FMI 
REF.:  JO HOLKA, ACH HOLKA, DOBŘE TO VÍŠ,
    PROČ JÁ BYL TENKRÁT U BRANDY A TEĎ JE U MNĚ MŘÍŽ.
2.   NA VÁNOCE RÁNO, JÁ ZAS DO JACKSONU ŠEL,
    ŠERIF BRAND TAM HOLKU MOU NA SVEJCH KOLENOU MĚL.
    NA VÁNOCE RÁNO, KDYŽ ZTICHNUL JEK A KŘIK,
    NA ZEMI LEŽEL ŠERIF BRAND, O KUS DÁL POMOCNÍK. REF: