Transponuj +1   Transponuj -1 A105

    Z E  V Š E C H  C H L A P Ů  N E J Š Ť A S T N Ě J Š Í    **0565
    AMI 
1.   SHEJBNI HLAVU KAMARÁDE, TUNEL PŘED NÁMI,
    DMI 
    VEKSLE TLUČOU, PÍŠŤALY ŘVOU, ZVONCE VYZVÁNÍ,
    E7 
    V BOUDĚ DOBREJ MAŠINFÍRA NENÍ ŽÁDNEJ SRAB,
    AMI               E7     AMI 
    I V TOM DEŠTI SAZÍ JSEM TEN NEJŠŤASTNĚJŠÍ CHLAP,
    E7                   AMI 
    YES, ZE VŠECH CHLAPŮ NEJŠŤASTNĚJŠÍ CHLAP.
    KDYŽ Z KOMÍNA OD MAŠINY LETÍ ČERNEJ DÝM,
    NA TOM SVĚTĚ JENOM JEDNU VĚC NA TUTY VÍM,
    NA TOM SVĚTĚ ŠIROKÝM VĚC JEDNU JISTOU MÁM.
    NA KOLEJÍCH CHUDEJ HOBO NENÍ NIKDY SÁM,YES, CHUDEJ HOBO NENÍ .. SÁM
    AMI DMI      AMI  E7           AMI 
REF.:  TO ZNÁM, TO DOBŘE ZNÁM, NA KOLEJÍCH NEJSEM NIKDY SÁM 2X
2.   POD ZÁDAMA UHLÍ MÁM A DEKU DĚRAVOU,
    MÍSTO LAMPY VEČERNÍ JEN HVĚZDY NAD HLAVOU,
    NA VEČER JSEM DO VAGÓNU ZALEZ JAKO KRAB,
    I V TOM DEŠTI SAZÍ JSEM TEN NEJŠŤASTNĚJŠÍ CHLAP,YES,ZE VŠECH CHLAPŮ 
   ZA ZÁDAMA FRISKO, SEMAFOR JE ZELENEJ,
    VLAK SE ŽENE DO TMY JAKO BEJČEK SPLAŠENEJ,
    RADUJTE SE OBČÁNKOVÉ, HOBOES JEDOU K VÁM,
    NA KOLEJÍCH CHUDEJ HOBO NENÍ NIKDY SÁM,YES, CHUDEJ HOBO ......
3.  VIDĚL JSEM JI U PANKEJTU VEDLE DRÁHY STÁT,
    USMÁLA SE, ZAMÁVALA, Z VAGÓNU JSEM SPAD,
    JÁŘKU HALLO, SKLOPÍ OČI, UDĚLÁ TO KLAP, I V TOM DEŠTI SAZÍ ... SÁM