Transponuj +1   Transponuj -1

    B A L A D A  O  S E D M I  S T A T E Č N Ý C H   CDUR  **0560
    E        H7       E 
1.   KAM SE ZATOULALY, KDE TY DOBY JSOU,
    E                H7 
    NAŠE HOLA HOU, KDYŽ ZNĚLO SAVANOU,
       E       E7      A        AMI 
    I TA NEJCHLADNĚJŠÍ DUŠE ZTICHLA, ZJIHLÁ JAKO SNÍH,
    E        H7     E 
    KDYŽ SE OBJEVILO SEDM STATEČNÝCH.

2.   NAŠE KAVALKÁDA, STRACHU NEZNAJÍC,JAKO TORNÁDO SE HNALA BOJI VSTŘÍCT,
    I TĚM NEJSMĚLEJŠÍM PISTOLNÍKŮM RÁZEM PŘEŠEL SMÍCH,
    KDYŽ SE OBJEVILO SEDM STATEČNÝCH.
    JUPÍ JOU, JUPÍ JOU, KDYŽ SE OBJEVILO SEDM STATEČNÝCH.

3.   MEZI VĚRNÝMI SE NIKDO NENAŠEL, KDO BY SLABŠÍMU SVOU POMOC ODEPŘEL,
    KOLIK VZRUŠENÍ JSEM PROŽÍVAL V TĚCH DOBÁCH HOREČNÝCH,
    BYL JSEM NEJMLADŠÍ ZE SEDMI STATEČNÝCH.

4.   PAK JSME ZAHNALI JAK MRAČNA MOSKYTŮ,V POUŠTI ESTACADA TLUPY BANDITŮ,
    NAŠE PROKLETÍ SE NAPLNILO V HORÁCH SOPEČNÝCH,
    TAM JE WATERLOO MÝCH DRUHŮ STATEČNÝCH. JUPÍ JOU, JUPÍ JOU .......

5.   ŽIVOT DOBRODRUHA, SLÁVA JE MI VŠÍM,JEHO DOBRÉ SKUTKY ŠAKAL UKŘIČÍ,
    ANI STOPA PO NICH NEZŮSTANE V SRDCÍCH NEVDĚČNÝCH,
    TAKOVÝ BYL OSUD SEDMI STATEČNÝCH.

6.   KAM SE ZATOULALY, KDE TY DOBY JSOU,NAŠE HOLA HOU, KDYŽ ZNĚLO SAVANOU,
    VŠECHNY PŘEDSTAVY SE ROZPLYNULY JAKO ZJARA SNÍH,
    ZBYL JSEM JEDINÝ ZE SEDMI STATEČNÝCH.  JUPÍ JOU,.........