Transponuj +1   Transponuj -1

    P Ř E D  C H A J D O U  A Ž  O H E Ň  B U D E  PLÁT  **0556
    D 
1.   PŘED CHAJDOU, AŽ OHEŇ BUDE PLÁT,
                A            D 
    JÁ BUDU VZPOMÍNAT NA DĚVČE, JEŽ ODEŠLO MI V DÁL.
    DĚVČE, KTERÉ MĚL JSEM TOLIK RÁD,
    MĚ ODVED KAMARÁD A BUDE JI NA KYTARU HRÁT.

    D                    A        D 
REF.:  PŘIJĎ JEN NA MALOU CHVÍLI, AŽ DEN SE SCHÝLÍ, SLUNKO JDE SPÁT.
    POZNÁŠ, ŽE PÍSEŇ ZATLAČÍ TÍSEŇ, V SRDCI TĚ BUDE HŘÁT.
    G          D    G        E9   A 
    TY VÍŠ, ŽE MÁM JEN TEBE RÁD, TOBĚ CHCI SVOJE SRDCE DÁT,
    POHÁDKO MLÁDÍ, MĚJME SE RÁDI, ŠŤASTEN TEN, KDO JE MLÁD.

2.   AŽ TĚ JEDNOU CHLAPEC OPUSTÍ, PŘIJĎ NA KRAJ PROPASTI,
    KDE CHAJDA JE UKRYTÁ VE TMÁCH,
    ČEKÁ TĚ TAM VĚRNÝ KAMARÁD,KTERÝ TĚ MÁ TAK RÁD A BUDE TI NA KYTARU HRÁT