Transponuj +1   Transponuj -1

    M O D R Ý  M Ě S Í C              **0537
    C                F  C            G 
1.   NA TVŮJ DŮM MODRÝ MĚSÍC STÁLE SVÍTÍ,SVÍTÍ NA TVOU LÁSKU NEVĚRNOU,
  C                F  C        G      C 
  NA TVŮJ DŮM MODRÝ MĚSÍC STÁLE SVÍTÍ,TOU SVOU KULATOU,CHLADNOU LUCERNOU
        F           C 
REF.:  DŘÍVE NEŽLI SPOČÍTÁM, HVĚZDY KOLEM MĚSÍCE,
    NAJDU TU, CO NEVADÍ JÍ, ŽE NEMÁM TISÍCE.
    NA TVŮJ DŮM MODRÝ MĚSÍC STÁLE SVÍTÍ A SVÍTÍ NA TVOU LÁSKU NEVĚRNOU