Transponuj +1   Transponuj -1

    Z V E D N Ě T E  K O T V Y                  **0527
    D        G  D         G    D 
1.   UŽ VYPLOUVÁ LOĎ JOHN B., UŽ VYPLOUVÁ LOĎ JOHN B.,
                    A 
    OKAMŽIK MALÝ JEN, NEŽ POPLUJEM DÁL,
            D D7       G  GMI 
    TAK NECHTE MĚ PLOUT, TAK NECHTE MĚ PLOUT,
    D        A        D 
    SIL UŽ MÁLO MÁM, TAK NECHTE MĚ PLOUT.
2.   NEJDŘÍV JSEM SE NAPIL, NA ZDRAVÍ VŠEM PŘIPIL,
    VÍM, ŽE CESTA MÁ KONEC UŽ MÁ TAK NECHTE MĚ PLOUT ...
3.   SKLENICI SVOU DOPIL, ZAKRÁTKO U MĚ BYL,OKOVY NA RUCE DAL 
    A PISTOLE VZAL ŠERIF JACK STONE, ŠERIF JACK STONE, 
    MOJI SVOBODU VZAL ŠERIF JACK STONE.