Transponuj +1   Transponuj -1

  *2  Č E R V E N Á  Ř E K A                 **0522
 D   A7   D F#   HMI  D7  G  D     D    H7 E7 A 
1.   POD TOU SKÁLOU, KDE PROUD ŘEKY SYČÍ  A KDE ČNÍ ČERVENÝ KAMENÍ,
    A7  D  F#  HMI  D  G  GMI    D HMI E7  A7  D  G D 
    ŽIJE TEN, CO MI JEN SRDCE NIČÍ,   TOHO JÁ RÁDA MÁM K ZBLÁZNĚNÍ. 

2.   VÍM, ŽE LÁSKU JAK TRÁM LEHCE SLÍBÍ,JÁ HO ZNÁM SRDCE MÁ DĚRAVÝ,
    ALE JÁ HO CHCI MÍT MNĚ SE LÍBÍ,BEZ NĚJ ŽÍT UŽ MĚ DÁL NEBAVÍ.

3.   ČASTO K NÁM JEZDÍVÁ S KYTKOU RŮŽÍ, NEJHEZČÍ Z KOVBOJŮ V OKOLÍ,
    VESTU MÁ UŠITOU Z HADÍCH KŮŽÍ, SBITEJ PÁS NA NĚM PÁR PISTOLÍ.

4.   HNED SE PTÁ, JAK SE MÁM, JAK SE DAŘÍ, KDY MU PRÝ UŽ TO SVÝ SRDCE DÁM
    NA TO JÁ ODPOVÍM, ŽE ČAS MAŘÍ, SRDCE BLÍŽ ČERVENÝ ŘEKY MÁM.

5.   KDYŽ JE TMA A JDU SPÁT, NOC JE ČERNÁ, HLAVU MÁM BOLAVOU ZÁVRATÍ
    ALE JÁ PŘESTO DÁL BUDU VĚRNÁ, DOKUD SÁM SE ZAS K NÁM NEVRÁTÍ.