Transponuj +1   Transponuj -1

    M Á M  R A D O S T    CDUR           **0516
    C    DMI    G   DMI      G     C   CMAJ AMI C 
1.   VÁNEK ZLATÉ KLASY HLADÍ A Z DÁLKY ZÁŘÍ BÍLÉ ŠATY SVATEBNÍ
    MÁK S MODROU CHRPOU LADÍ A JÁ NA CESTĚ DŘÍVE PLNÉ KAMENÍ.
    C        CMAJ     AMI    C       DMI DMIMAJ7 DMI7 DMI6 
    SÁM S ÚDIVEM SI ŠEPTÁM, TAK TUDY JSEM CHODÍVAL KAŽDÝ DEN
    F        G      F      G 
    A PAK SE NAHLAS ZEPTÁM, JAK TENKRÁT ZASE BREPTÁM,
      F        G      C 
    MÁM RADOST ŽE JSEM ZŮSTAL JAKÝ JSEM

2.   VŽDYŤ JÁ VÍM, JAK TRÁVA VONÍ.
    KDY SLUNCE CHODÍ SPÁT A HVĚZDY VSTÁVAJÍ,
    JAK CINKÁ POSTROJ KONÍ A ZA LETNÍ NOCI ZDI DOMŮ SÁLAJÍ
    ŽÁR MĚNÍ BARVU SLÍVÁM, A KDYŽ MRÁZ ZAČNE KOUZLIT DO OKEN
    SNÍH LÁN POLÍ ODÍVÁ, A JAK SE KOLEM DÍVÁM,
    MÁM RADOST, ŽE JSEM ZŮSTAL JAKÝ JSEM.

3.   NESPĚCHÁM JAK SE SLUŠÍ A PROČ TAKY, KDYŽ CHCI SE DOBŘE PODÍVAT
    NA KRÁSU, KTERÁ VZRUŠÍ, PAK SI O NÍ TŘEBA S DĚTMI POVÍDAT.
    OBJEVIT KYTKU V LOMU, PRÁSKNOUT SEBOU POD SMRK NA HOLOU ZEM
    PŘEMÝŠLET JAK Z VÁS TEĎ KOMU PROZRADIT, ŽE DÍKY TOMU,
    MÁM RADOST, ŽE JSEM ZŮSTAL JAKÝ JSEM     3 X