Transponuj +1   Transponuj -1

    R O D N É  Ú D O L Í              **0507
    D                              A 
1.   CESTA MÁ PŘEDE MNOU V DÁLI MIZÍ,KAŽDÝ KROK V SRDCI MÉM ZABOLÍ,
        D          G     D   A    D 
    ZAKRÁTKO BUDE MI VŠECHNO CIZÍ, NESPATŘÍM SVÉ RODNÉ ÚDOLÍ.
REF:  JÁ VOLÁM NASHLEDANOU, NASHLEDANOU,NASHLEDANOU RODNÉ ÚDOLÍ
    JÁ VOLÁM NASHLEDANOU, NASHLEDANOU, PŘI VZPOMÍNCE SRDCE ZABOLÍ.

2.   OČI MÉ NEVIDÍ JAK SE STMÍVÁ,NEVIDÍ CO JSEM MĚL TOLIK RÁD,
    JEDINÉ CO MI TEĎ JEŠTĚ ZBÝVÁ,RODNÉMU ÚDOLÍ SBOHEM DÁT. REF:...

3.   PROČ SE DEN ZA KAŽDOU NOCÍ VRACÍ,PROČ SE ČAS NA CHVÍLI NEZASTAVÍ,
    NEMUSEL BYCH TI SVÉ SBOHEM DÁTI,KDYBY DNEŠNÍ DEN NA VĚKY BYL