Transponuj +1   Transponuj -1

    D O B R O U  Z P R Á V U  H L Á S E J  - SPIRITUÁL 5 DDUR **0392
    C             G          C  
REF.:  MOU DOBROU ZPRÁVU HLÁSEJ, VRÁTIL SE DEN, KDY PÍSNĚ ZNÍ,
    C             F C   G   C 
    MOU DOBROU ZPRÁVU HLÁSEJ, VÍTEJ ČAS VÁNOČNÍ
       G       C    G       C 
1.   POJĎ ÚVOZEM I STRÁNÍ, TEĎ, VÍM UŽ KAM SE DÁT,
    G           C AMI  F  C   G   C 
    DÁL HVĚZDNÁ ZÁŘ NÁS CHRÁNÍ  A V DÁLCE SLYŠÍM HRÁT. HALELUJA, REF.:

2.   DÁL PŮJDEM CESTOU ZNÁMOU, JÍT S NÁMI KAŽDÝ SMÍ,
     K TÉ STÁJI KRYTÉ SLÁMOU, KDE DÍTĚ MALÉ SPÍ, HALELUJA! REF: