Transponuj +1   Transponuj -1 A60

    N E Z A C H Á Z E J  S L U N C E  -  MINNESENGŘI  **0391

    C            DMI 
1.   NEZACHÁZEJ SLUNCE, NEZACHÁZEJ JEŠTĚ,
    G        F   G     C           F  G  C 
    JÁ MÁM POTĚŠENÍ NA DALEKÝ CESTĚ, JÁ MÁM POTĚŠENÍ NA DALEKÝ CESTĚ.
2.   JÁ MÁM POTĚŠENÍ, MEZI HORY DOLY, ŽÁDNEJ NEUVĚŘÍ, CO JE MEZI NÁMI.
3.  MEZI NÁMA DVOUMA, LÁSKA NEJSTÁLEJŠÍ A TA MUSÍ TRVAT DO SMRTI NEJDELŠÍ
4.  TRVEJ LÁSKO TRVEJ,NEPŘESTÁVEJ TRVAT,AŽ BUDOU SKŘIVÁNCI O PŮLNOCI ZPÍVAT
5. SKŘIVÁNCI ZPÍVAJÍ,MŮJ MILÝ NEPŘIŠEL,SNAD SE NA MĚ HNĚVÁ,NEBO ZA JINOU ŠEL
6.   SNAD SE NA MĚ HNĚVÁ,RODIČE MU BRÁNÍ,ŠKODA NAŠÍ LÁSKY,ŠKODA MILOVÁNÍ