Transponuj +1   Transponuj -1

    R Ů Ž E  Z  P A P Í R U  -  BRONTOSAUŘI    **0387
    DMI                 E       GMI 
1.   DO TVÝCH OČÍ JSEM SE ZBLÁZNIL A TEĎ NEMÁM, NEMÁM KLID,
    AMI           DMI 
    HLAVA TŘEŠTÍ, ASI TĚ MÁM RÁD,
    STÁLE NĚKDO ŘÍKÁ, VZBUĎ SE, VĚČNĚ TRHÁ NIT,
    STUDENOU SPRCHU MĚL BYCH SI DÁT.
    D7            GMI 
REF.:  NA POUTI JSEM VYSTŘELIL RŮŽI Z PAPÍRU,
    C7             F     A 
    DALA SIS JI DO VLASŮ, KDE HLADÍVÁM TĚ JÁ,
    DMI              GMI 
    V TOMHLE SMUTNÝM SVĚTĚ JSI MÁ NADĚJ NA VÍRU,
    AMI 
    ŽE NEBE MODRÝ JEŠTĚ SMYSL MÁ.

2.   PŘINES JSEM TI KYTKU, NO CO KOUKÁŠ, TO SE MÁ.
    TAK JSEM ASI JINEJ, TEĎ TO VÍŠ.
    MOŽNÁ TROCHU ZVLÁŠTNÍ, V DNEŠNÍ DOBĚ, NO TAK AŤ,
    TŘEBA Z NÍ MOU LÁSKU VYTUŠÍŠ.  REF.: