Transponuj +1   Transponuj -1 C60

    P L Á Č O U  T V O J E  M O D R É  O Č I  CDUR DDUR  **0385
    A            E            A +E *c#
1. +_  PLÁČOU TVOJE MODRÉ OČI, PLÁČOU, KRAJINOU JDE STÍN,  
    TVŮJ STÍN, KTERÝ V MLZE KONČÍ, VÍM, ŽE BYL TÍM POSLEDNÍM.
 A7   D                A        E +D *f#
REF.:  ZŮSTANOU JEN PRÁZDNÉ CHVÍLE, PÍSEŇ, KTEROU NEDOHRÁL,
    A             E          A 
    NÁDRAŽÍ SE V MLZE ZTRÁCÍ, VÍM, ŽE ŽIVOT PŮJDE DÁL.

2.   PLÁČOU TVOJE MODRÉ OČI, VÍTR MRAKY ROZHÁNÍ,
    VÍTR ZBĚSILÝ JE KOČÍ, ZPÍVÁ MOJE VYZNÁNÍ.    REF.:...

3.   PLÁČOU TVOJE MODRÉ OČI, VÍTR KONEC PŘIZNÁVÁ,
    VÍTR ZBĚSILÝ JE KOČÍ, LÁSKA NĚKDY PROHRÁVÁ.

REF.:  ZŮSTANOU JEN PRÁZDNÉ CHVÍLE, PÍSEŇ, KTEROU NEDOHRÁL,
    NÁDRAŽÍ SE V MLZE ZTRÁCÍ, V MODRÝCH OČÍCH SEN JEN STÁL.