Transponuj +1   Transponuj -1 C65

    R Á N O  A  S V Í T Á N Í            **0383
    C    DMI   C    DMI   C    DMI   F    G 
1.   RÁNO A SVÍTÁNÍ RÁNO A NOVÝ DEN TRÁVA A PAVOUČÍ SÍTĚ V NÍ
    C    DMI   C    DMI     C   DMI   F    G C 
    RÁNO A SLUNCE A PRÁŠÍ SE DO DLANÍ, RÁNO JE NÁDHERNÉ LETNÍ ZPÍVÁNÍ.
           DMI  F  G  C  DMI F  G 
           LALALA .......
2.   BARVA A VŮNĚ CO NÁM RÁNO ROZDÁVÁ, MÁ PŮVAB BAREVNÝCH VYZNÁNÍ,
    RÁNO JE DÍTĚ,CO NOVÝ DEN ZAČÍNÁ,ZPÍVÁ A CELÝ KRAJ NÁHLE ZPÍVÁ S NÍM

3.   RÁNO JE DÍVKA, CO MÁ ROSU NA ŘASÁCH, HÝČKÁ JI TVÉ NĚŽNÉ LÍBÁNÍ,
    RÁNO JE LÁSKA, TAK VEZMI JI DO RUKOU, LOUKA A ZELENÉ LETNÍ ZPÍVÁNÍ,