Transponuj +1   Transponuj -1

    Č Í M  V Ě T Š Í  B L O U D  -  DANĚK     **0359
    C        E7       AMI     F 
1.   HEJ, ŘEKNI MI, JAK SE SMÍŘIT S TVOJÍ NOVOU HROU,
    C        G     C 
    HEJ, CO NENÍ FÉR, NECHCI HRÁT.
   DO MISEK VÁHY SKLÁDÁM, VINU SVOU I TVOU,ČÍM VĚTŠÍ BLOUD, TÍM TVRDŠÍ PÁD

2.   JAKO DŘÍV, DÁL JSI VÍTÁN, VĚŘÍM ILUZÍM,ŽE VŠECHNO MÁ SMYSL, CÍL A ŘÁD
    CO OČI NEUHLÍDAJ, HLAVU NEMRZÍ,ČÍM VĚTŠÍ BLOUD, TÍM TVRDŠÍ PÁD.
    G             C 
REF.:  NĚKDE VE TVÉ BUDOUCNOSTI VELKÝ BÍLÝ DŮM,
    F        C      G 
    ČTI SI, CO TI NA ZEĎ ZKOUŠEL PSÁT,
    CHLAP, CO SE NEVYHÝBAL POŠETILÝM SNŮM,
    ČÍM VĚTŠÍ BLOUD, TÍM TVRDŠÍ PÁD. INSTR.

REF: AŽ SE JEDNOU POSTAVÍŠ NA ROZTANČENÝ SVĚT,A NEUSLYŠÍŠ JISTĚ, SAMÉ SNAD
  HEJ MYSLI NA BLÁZNA, KTERÝ HLEDAL VĚTU VĚT,ČÍM VĚTŠÍ BLOUD, TÍM TVRDŠÍ PÁD
  MYSLI NA BLÁZNA, KTERÝ NAŠEL VĚTU VĚT, ČÍM VĚTŠÍ BLOUD, TÍM TVRDŠÍ PAD.