Transponuj +1   Transponuj -1

    M O R G A N    -  DANĚK          **0357 
 E A E A E A E        A      E    AEA 
1.   ODPLOUVÁM, ZA MNOU PŘÍSTAV HOŘÍ, LODI PLANOU,
    ODPLOUVÁM, OSTROVY SE NOŘÍ DO VLN ZPĚT,
    A       G#MI F#MI    E 
    SLZY, JAK SMŮLA ČERNÉ Z PLACHET KANOU,
    A     G#MI F#MI    E  A E A 
    POČÍTÁM SVOJE VĚRNÉ, JE JICH PĚT.
2.   OCEÁN, JABLOŇOVÝ KVĚT SE NA NĚM ZMÍTÁ,
    OCEÁN, ŠIROŠIRÝ SVĚT CO MÁLO ZNÁM,
    KORMIDLO DRŽÍM PEVNĚ, SKORO SVÍTÁ,
    NEBUDU DÁVAT LEVNĚ, TO CO MÁM.
3.   POBŘEŽÍ, POŠETILOST, KTEROU DOBŘE CÍTÍM,
    POBŘEŽÍ A DÍVKA, JIŽ JSEM KDYSI MÁLO ZNAL,
    OLEJEM NAPLŇ LAMPY, AŤ MI SVÍTÍ,
    MOŘE JE PLNÉ ÚTESŮ A SKAL.
    KDYŽ NEROZSVÍTÍŠ BUDU BLOUDIT DÁL.