Transponuj +1   Transponuj -1

    E N T E N T Ý N Y    - ULRYCHOVI HANA + PETR   **0356
    E    H    A    E    A   E H    E 
1.   KDYSI DÁVNO V KOLE JSEM STÁL, ENTENTÝNY DOKOLA HRÁL,
        H    A    E    A  E   H    E 
    SLOVO PADLO, KAŽDEJ SI PŘÁL, Z KOLA VEN A JÍT NĚKAM DÁL.
    E     A       E        H    E 
2.   PRVNÍ ŠEL A POSTAVIL DŮM, DRUHÝ SÁZEL ZELENÝ HÁJ,
    TŘETÍ PŘÍSNÝCH PŘEDPISŮ DBAL, ČTVRTÝ LÁSKU SPOČÍTAL.

3.   JÁ ENTENTÝNY HRÁL, SLOVO PADLO, KAŽDÝ SI PŘÁL,
    Z KOLA VYJÍT NĚKAM DÁL, JENOM JÁ TAM POŘÁD STÁL.

4.   ŘEKLI JDĚTE, HLEDEJTE KRAJ, KDE JE DŮM A ZELENÝ HÁJ,
    KOLEM PLOTŮ ŽELEZNÝCH VRAT, SMÍTE ZAHRÁT, ZAZPÍVAT.

5.   HLEDAT TOHO, KDO CHTĚL JÍT DÁL, ENTENTÝNY S NÁMI HRÁL,
    POHNOUT HRADBOU KAMENNÝCH STĚN, VZÍT HO Z KOLA, VYJÍT VEN.

6.   AŤ ZNOVA DÁ SE VÉST SRÁZEM OLŠÍ, ZAROSTLÝCH CEST,
    DO TĚCH MÍST, KDE ZŮSTANEM STÁT, ENTENTÝNY BUDEME HRÁT.