Transponuj +1   Transponuj -1

    P O D I V U H O D N Á  L O Ď      **0349
    C            F         C 
1.   LA ROCHALLSKÉ KRÁSNÉ PANÍ,LOĎ SI DALY VYSTAVĚT
    F      G     C       G   C 
    LÍSTEK PADÁ,LÍSTEK PADÁ,PO VĚTRU SE DÁVÁ V LET
2.   PO MOŘI SE NA NÍ CHTĚLY,DO LEVANTY ROZLETĚT,LÍSTEK PADÁ ...
3.   KÝL JE Z DŘEVA VYTESANÝ,ČERVENÉHO JAKO KVĚT ....
4.   STOŽÁR Z BÍLÉ SLONOVINY, NO TO JE KRÁSA NAPOHLED ...
5.   POSÁDKA JE Z KRÁSNÝCH DĚVČAT,JIMŽ JE SOTVA 15 LET ....
6.   A PLAVČÍKŮM V LODNÍM KOŠI, TÁHNE SOTVA NA DVACET ...
7.   PAN KAPITÁN CO JIM VELÍ, NO TO JE DOBRÁK NAPOHLED ...
8.   JEDNOU KDYŽ SE V PODVEČERU, VYŠEL NA PŘÍĎ PROCHÁZET ...
9.   UVIDĚL TAM ČERNOVLÁSKU, V SLZIČKÁCH SE UTÁPĚT ...
10.   ČERNOVLÁSKO NAČ TY SLZY, NECHCEŠ MI TO POVĚDĚT ...
11.   ZEMŘELI VÁM RODIČOVÉ, NEBO BRATR NEBO DĚD ...
12.   NEZEMŘELI RODIČOVÉ, ANI BRATR ANI DĚD ...
13.   JÁ TU PLÁČU PRO SVŮJ VÍNEK, PO VĚTRU MI ODPLUL ZPĚT ...
14.   A KDYŽ ODPLUL PO VĚTŘÍKU, PROTI VĚTRU PŘIJDE ZPĚT ...
15.   LA ROCHALLSKÉ KRÁSNÉ PANÍ,LOĎ SI DALY VYSTAVĚT ...