Transponuj +1   Transponuj -1

    N Á M Ě Š Ť            **0343
    D     HMI   G      A 
1.   KRÁSNÝ JE VZDUCH, KRÁSNĚJŠÍ JE MOŘE,
    D        F#MI G      A   D  A7  D 
    CO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ, CO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ, USMĚVAVÉ TVÁŘE.
2.   PEVNÝ JE STŮL, PEVNĚJŠÍ JE HORA, CO JE NEJPEVNĚJŠÍ, TA ČLOVĚČÍ VÍRA.
3.   PUSTÁ JE POUŠŤ, I NEBESKÉ DÁLKY,
    CO JE NEJPUSTĚJŠÍ, CO JE NEJPUSTĚJŠÍ, ŽÍT ŽIVOT BEZ LÁSKY.
4.   MOCNÁ JE ZBRAŇ, MOCNĚJŠÍ JE PRÁVO,
    CO JE NEJMOCNĚJŠÍ, CO JE NEJMOCNĚJŠÍ, PRAVDOMLUVNÉ SLOVO
5.   VELKÁ JE ZEM, ŠPLOUCHÁ NA NÍ VODA,
    CO JE VŠAK NEJVĚTŠÍ, CO JE VŠAK NEJVĚTŠÍ, TA LIDSKÁ SVOBODA. 6=1